Informatie

Bankrekeningnummer Triodos Bank:

IBAN: NL10 TRIO 0198 3144 18

BIC: TRIONL2U.

t.n.v. Stichting Charilove Netherlands te Rijswijk ZH.

 

Wilt u iets doneren aan de Stichting Charilove? Elk bedrag is welkom!

Stichting Charilove Netherlands heeft de ANBI-status.

Hierdoor is uw gift aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Zie voor meer informatie: www.belastingdienst.nl

 

Vragen of vrijwilliger worden?

Ga naar Contact en stuur ons een e-mail via het formulier.

 

Onze adresgegevens:

Frederiklaan 57a, 2281 XM Rijswijk.

E-mail: info@charilove.nl.

Facebook: Charilove 

 

Ingeschreven:

Kamer van Koophandel Den Haag onder nr. 27373147.