Project Charilove

In Nigeria heb je het als kind of jongere, zeker als je gehandicapt bent, bijzonder moeilijk. Er is geen opvang en er zijn nauwelijks speciale scholen. Hier eindig je meestal, onder verschrikkelijke omstandigheden en met gevaar voor eigen leven, bedelend langs de weg, verwaarloosd door de mensen om je heen.

Gelukkig kunnen ongeveer 80 blinde, dove, verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen in Benin City wel ergens heen: naar Charilove.

Afhankelijk van hun mogelijkheden, krijgen de kinderen hier dagelijks opvang, onderwijs of les in praktische vaardigheden. Van computerles tot het maken van kaarten of knuffelberen.

Dove kinderen leren gebarentaal en volgen onderwijs waarmee ze door kunnen naar verdere studies. Blinde kinderen leren het brailleschrift lezen en schrijven op de speciale braille-typemachines. In 2011 is de eerste blinde leerling van Charilove afgestudeerd aan de universiteit van Benin!

Kinderen met een verstandelijke beperking krijgen dagbesteding aangepast aan hun niveau, met aandacht voor sociale, communicatieve en motorische vaardigheden.

Daarnaast krijgen alle kinderen tussen de middag een warme maaltijd.

Zo kunnen deze kinderen volwaardige leden van de samenleving worden en de waardering en het respect krijgen dat ze verdienen.

Project Charilove ondersteunt ook kinderen van leprapatiënten in het dorp Ossiomo, ongeveer 50 km verwijderd van Benin-City. Deze kinderen krijgen onderwijs en er is een soepkeuken, die elke schooldag 300 hongerige mensen van een warme maaltijd voorziet.

 

Zie ook / see also  www.charilove.org.