Nieuws

Nieuwsbrief winter 2021
Nieuwsbrief winter 2021-22.pdf
Adobe Acrobat document 1.1 MB
Nieuwsbrief december 2020.
Nieuwsbrief 2020 definitief.pdf
Adobe Acrobat document 2.0 MB

Juni 2020

In Nigeria is onderstaande film gemaakt waarin getoond wordt hoe men bij Charilove omgaat met de covid-19 crisis.

December 2019

De kinderen hebben nieuwe uniformen gekregen.

In de Ontmoetingskerk in Naaldwijk waren we één van de goede doelen bij de jaarlijkse bazar. Uiteindelijk was € 7000 voor ons, ongeveer 10% van de totale opbrengst.

Nieuwsbrief december 2019
Nieuwsbrief 2019.pdf
Adobe Acrobat document 1.1 MB

November 2019

Op 1 november is de Thera-Gym officieel geopend.

De There-Gym is vernoemd naar Annemieke, de dochter van Joke en Iroro, de dochter van Richard (de ex-voorzitter van Charilove in Nigeria).

In deze therapeutische gymzaal kunnen de kinderen op apparaten oefenen.

September 2019: Het dak zit erop.

Nu wordt binnen gewerkt aan de afwerking.

Vorderingen van een nieuw dak bij Charilove

Bij Charilove wordt hard gewerkt aan een nieuw dak op een bestaand gebouw waarop een extra etage is gebouwd.

Zie hieronder een filmpje dat Chris Omusi gestuurd heeft.

Verkoop op de Prinses Beatrixschool in Renkum

Wat was het een mooie Afrika-avond op de Beatrixschool op 3 april! Zoveel enthousiaste kinderen die actie hebben gevoerd voor het project Charilove in Nigeria! Verkoop van koekjes, cakejes, armbandjes, t-shirts, de verloting van de mooie Afrikaanse kunstwerken en de inzameling in de klassen! Samen heeft dit een bedrag opgeleverd van maar liefst 472,07 Euro voor Charilove! Het team daar spaart voor een nieuwe bus om de kinderen te vervoeren en dit bedrag komt daarvoor zeker van pas! Namens Charilove Nederland allemaal hartelijk bedankt voor jullie geweldige inzet!

Adri Rodenburg (de oma van Jens)

Talentenveiling Bosbeskapel

Mede dankzij de geweldige veilingmeester een superopbrengst!

Het bestuur van Charilove Netherlands neemt de cheque van €4343,- in ontvangst.
Het bestuur van Charilove Netherlands neemt de cheque van €4343,- in ontvangst.

Collecte voor Charilove in de kerk van Het Westerhonk

In 2018 hebben de collectes voor Charilove in de kerk van Het Westerhonk € 620,- opgebracht.

 

Nieuwsbrief dec 2018.pdf
Adobe Acrobat document 1.7 MB

Koningsdag 2018

Nieuwsbrief februari 2018.pdf
Adobe Acrobat document 1.5 MB
Nieuwsbrief december 2016.pdf
Adobe Acrobat document 1.4 MB

Nordicwalk week 2016

In de week van 7 tot en met 13 november hebben de lopers van Nordicwalking-achter-de-duinen onder leiding van Els Stam geld opgehaald voor Charilove.

Zondag werd door bestuursleden van Charilove halverwege de training koffie en koekjes aan de deelnemers uitgedeeld.

Het bestuur mocht een goed gevulde collectebus in ontvangst nemen.

Koningsdag 2016

Ondanks het natte en koude weer hebben we net als voorgaande jaren met een kraampje in de wijk Leeuwendaal in Rijswijk gestaan.

Nieuwsbrief december 2015.pdf
Adobe Acrobat document 1.7 MB

Koningsdag 2015

Presentatie in de Benedictus en Bernadette kerk

De laatste tijd heeft ons project 'Charilove' ook in de
Rijswijkse rooms-katholieke kerken in de belangstelling gestaan. En hoe! Ons bestuurslid Joke van Campenhout heeft u in de oecumenische dienst van 1 maart verteld over haar jongste bezoek aan Nigeria. (En, voor alle duidelijkheid: de reis ging op eigen kosten!)
De collecte bedroeg € 907. De grote vastenmaaltijd bracht € 509 op en de wekelijke sobere maaltijden en de bus in de H. Benedictus en Bernadette hebben ruim € 400 opgeleverd. Bovendien was de opbrengst van zes weken collectebak
in de H. Bonifatius maar liefst € 955, naar we begrijpen niet alleen voor ons, maar ook voor u een geweldig resultaat. Verder zijn we benaderd door enkele mensen die op hun eigen wijze actie willen voeren.

Dat Charilove zo'n uitstraling heeft, hadden we niet durven voorspellen.
Weest u ervan overtuigd dat het geld goed wordt besteed:
onze lijnen zijn kort, een strijkstok hebben we niet en daardoor komt op wat administratiekosten na alles ten goede aan wie we op het oog hebben: kwetsbare kinderen in Nigeria. En mede namens die kinderen en hun
begeleiders zijn we u zeer dankbaar.

 

Ruud Poortier. secretaris Charilove NL

CHARILOVE / GOEDE DOELEN PROJECT

Leerlingen van de Prinses Beatrixschool in Renkum zijn begonnen met een nieuw project waar de komende tijd voor gespaard wordt. De oma van Anouk en Jens is nauw betrokken bij dit project en was 12 september met een kraampje op het Beatrixpleinfeest aanwezig. Iedere maandag staat er een spaarpot in de klas en zal de stand bijgehouden worden. Tot nu toe (begin september) is er 24,95 euro opgehaald.


Nieuwsbrief juni 2014
Nieuwsbrief Charilove juni 2014.pdf
Adobe Acrobat document 632.0 KB

Koningsdag 2014

Koningsdag is bekend van de vrijmarkt, waarop van-alles-en-nog-wat wordt verkocht. Hier hadden wij ook een hoekje ingericht met Charilove-spulletjes. Met behulp van onze jongste Charilover, Anouk (zie foto), werden ook lootjes verkocht. Adri, haar oma, had weer de overbekende Charilove-koekjes gebakken en Anouk liet, heel slim…, de voorbijgangers eerst proeven van deze lekkertjes. Ze hield er een warm en overtuigend verhaal over de kinderen van Charilove bij waarna ze vrijwel iedereen kon overhalen om zo’n zakje met koekjes te kopen. Daarnaast nodigden we kinderen uit om iets leuks / moois / liefs te schrijven op gekleurd papier voor de kinderen in Benin-City. Van deze lieve wensen maken we een slinger die we bij de kinderen in Charilove op zullen hangen als we er in oktober naar toe gaan. Ook na deze gezellige en zonnige dag konden we weer een goedgevulde trommel met geld meenemen.

Nordicwalk-week.

De week van 7 t/m 13 april was door Els Stam, de vrouw achter Nordicwalking-achter-de-duinen, uitgeroepen tot Charilove-week. Dagelijks nam zij, gekleed in het Charilove-t-shirt, tijdens de trainingen, de collectebus mee die zij na afloop van de training tijdens de koffie rond liet gaan. Op zaterdag en zondag werd er halverwege de training door vrienden van Charilove vanuit hun camper koffie en thee geschonken met een Charilove koekje erbij. Ook hier stond de collectebus naast de koektrommel. Het weer zat mee en met elkaar hebben de nordic-walkers een mooi bedrag bij elkaar gelopen. Zodoende mochten we aan het eind van die week een goed gevulde bus in ontvangst nemen waar men bij Charilove in Nigeria heel blij mee is!!

Kerstreis Het Westerhonk.

Vrijdag 20 december was de Kerstreis op het terrein van Het Westerhonk in Monster. Het was een mooie opkomst en onze kraam werd goed bezocht door cliënten, familie, begeleiders, kinderen, buurtbewoners en andere belangstellenden. Iedereen die een lot kocht kreeg een gouden Kerstengel voor in de boom en natuurlijk werden de spekkies weer met smaak verorberd.

Jan-Willem en ik hebben een gezellige avond gehad met een mooie opbrengst: € 78,85!

Joke van Campenhout.

Nieuwsbrief december 2013
Charilove_nieuwsbrief_dec2013.pdf
Adobe Acrobat document 1.5 MB

E-mail bericht van Chris Omusi.

Monday, December 2

Dear Friends and Great Partners,

All of us at ChariLove Nigeria wish you all the pleasant expectations of the season of Advent.

THANK YOU FOR THE SMILES YOU HELP BRING ABOUT

You certainly are not hearing as often as is expected from me. That is clearly my problem. I need to do something about it, no doubt. My daily chores at ChariLove Centre and at Ossiomo, my other almost-unavoidable demands outside ChariLove, and my rather frequent not-too-good state of health have all combined to weigh me down. Things are going so rough and so tough in my country Nigeria I sometimes feel almost overwhelmed. I'm sure you all know there's a big difference the way life is lived in Nigeria and the way it is in your very well organised Netherlands! Perhaps I can say: "If you want to know how things are organised, go to the Netherlands; and if you want to know how things are unorganised, come to Nigeria."

All of you at ChariLove Netherlands have become a major source of our consolation here at ChariLove in Nigeria. We thank GOD for you all -for contributing so generously towards making our teeming hundreds of poor children smile. We thank you for all the difference you are helping to make.

All the donations you gave to us have been judiciously utilised. No wastage of any kind. We very deeply appreciate. I wish to mention here with gratitude that we did receive the five thousand euro Erika sent to our account in October as was reflected in the bank statement we got sometime last week. We are going to deploy the money for the commencement of the phase two (1st floor) of the dormitory building. We will see how far it goes.

I have been trying to put so many things right at the centre and at Ossiomo. But that has not been easy. Certainly, it is tough here. Events in the government and the behaviours of the leadership are not very encouraging. In fact, they can be very frustrating sometimes. However, we thank GOD for the likes of people of your type. You help make the difference.

We hope all the ChariLovers in the Netherlands are all doing well? Our hearty regards to you all.

I hope to write again very soon.

+Chris

Ruud Poortier krijgt enveloppe uitgereikt door de voorzittter van BetweenUs.
Ruud Poortier krijgt enveloppe uitgereikt door de voorzittter van BetweenUs.

MOOIE GIFT VAN ‘BETWEEN US’

 

De Stichting ‘Between Us’ zamelt geld in voor familiebezoeken in hartje Rusland. Aan het einde van het jaar wordt, als de centjes het toelaten, nog een ander goed doel met een donatie bedacht. En dit jaar was dat Charilove! Na afloop van het jubileumconcert, 9 november 2013 in Hotel Atlantic, Kijkduin, mochten wij een enveloppe gevuld met € 600 voor Charilove in ontvangst nemen. Dat was een mooi slot van een overigens gezellige en afwisselende muziekavond rond de pianiste Tatiana Kiourou, waarvan Adri, Joke en twee Ruuds hebben genoten. Uiteraard zijn wij ‘Between Us’ van harte dankbaar voor dit grote en gulle gebaar. Voor nadere informatie: www.stichtingbetweenus.nl.

Presentatie Doortocht, kerk in Zoetermeer.

 

Op 6 oktober 2013 mochten wij in de Doortocht, na de mis, een presentatie verzorgen over Charilove. Aan de hand van de film vertelden we over het ontstaan en de ontwikkelingen bij Charilove. De aanwezigen luisterden heel aandachtig en men was zeer geïnteresseerd wat onder andere bleek uit de gestelde vragen.

De paaskaars van 2013 werd volgens traditie verloot en de opbrengst van de loten kwam geheel ten gunste van Charilove. Daarnaast werd er bij de uitgang gecollecteerd wat bij elkaar een mooie opbrengst gaf.

Het was een mooie ervaring en volgens de organisatie vanuit de Doortocht voor herhaling vatbaar!

Erika Priebee en Joke van Campenhout

Donateursmiddag.

Op zaterdag 12 oktober 2013 was er een donateursmiddag in de Oude Kerk in Rijswijk. Met tromgeroffel werden de gasten ontvangen. De stiltezaal in de Kerk was bijna te klein om alle belangstellenden te herbergen.

Erika Priebee opende de middag met een korte terugblik op het ontstaan van de Stichting. Deze is voortgekomen uit werk dat Adri Rodenburg en zoon Jaap al jaren deden voor het project. Een bijzondere ontmoeting met Charilove-oprichter Chris Omusi deed de rest.

 

In 2011 is door Stichting Charilove Netherlands bijgedragen aan de bouw van een drainage-systeem dat voorkomt dat het hele terrein onderloopt bij heftige regenval.

In 2012 werd op een succesvolle manier geld bij elkaar verzameld voor de bouw van een slaapzaal voor de weeskinderen van Charilove.

 

Joke van Campenhout vertelde aan de hand van filmbeelden over haar verblijf van drie maanden in Nigeria. De toehoorders waren onder de indruk van wat Charilove allemaal doet voor kinderen met een beperking.

De slaapzaal is in september van dit jaar op een feestelijke manier in gebruik genomen. Tijdens de donateursmiddag is het openingsritueel hier op een bescheiden manier nog een keer over gedaan.

Tot slot werd de nieuwe website gepresenteerd!

 

De middag werd afgesloten met een hapje en een drankje.

Nieuws van Chris 2013
Nieuws van Chris 2013.pdf
Adobe Acrobat document 191.2 KB
Nieuwsbrief februari 2013
Charilove_nieuwsbrief_feb2013_.pdf
Adobe Acrobat document 2.7 MB
Nieuwsbrief winter 2012
Charilove_nieuwsbrief_nov2012_def.pdf
Adobe Acrobat document 4.6 MB
Nieuwsbrief herfst 2011
Charilove nieuwsbrief herfst 2011_klein.
Adobe Acrobat document 469.2 KB
Nieuwsbrief lente 2011
Charilove nieuwsbrief 2011.pdf
Adobe Acrobat document 1.2 MB
Nieuwsbrief lente 2010
Charilove_nieuwsbrief_mei_2010_DEF2.pdf
Adobe Acrobat document 4.0 MB