Financieel jaarverslag 2018

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Charilove Netherlands

     

 

 

       

 

 

       

 

 

Saldo 01-01-2018

12.186,62

+

zie opgave Triodosbank

 

 

Saldo renterekening

0,00

   

 

 

 

12.186,62

   

 

 

       

 

 

Bij

     

 

 

-Donaties 1e kwartaal

6.073,44

   

 

 

-Donaties 2e kwartaal

820,00

 

zie kwartaaloverzichten

 

 

-Donaties 3e kwartaal

5.136,91

   

 

 

-Donaties 4e kwartaal

4.854,33

+

 

 

 

 

16.884,68

+

 

 

 

 

29.071,30

   

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

Af

     

 

 

- Rekening 2018

9.357,61

-

 

 

 

       

 

 

 

 

   

 

 

Saldo 31-12-2018

19.713,69

 

zie opgave Triodosbank

 

 

       

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Specificatie rekening 2018

     

 

 

       

 

 

Website Charilove Nigeria

147,62

   

 

 

PR

498,49

   

 

 

Website NL Jimdo

60,00

   

 

 

Bankkosten

119,00

   

 

 

Kosten overboekingen Nigeria

32,50

   

 

 

Overboekingen naar Charilove

8.500,00

   

 

 

 

9.357,61